sleurkunst home

Manifest

Sleurkunst is een uniek platform voor kunstenaars die geïnteresseerd zijn in mobiele kunst. Het biedt kunstenaars nieuwe wegen om te exposeren, een ander publiek te vinden. Sleurkunst vormt een netwerk van kunstenaars die samenwerken, ideeën ontwikkelingen en elkaar feedback geven over mobiele kunst.

Sleurkunstenaars nemen hun werk mee in, aan of achter een voertuig om op onverwachte plekken de deuren te openen voor het publiek. Sleurkunst is zowel expositie als event, altijd mobiel en autonoom. Sleurkunstenaars gaan en staan waar ze willen; door, tussen, binnen en buiten de kunstwereld. Zij zoeken nieuwe wegen, ontdekken nieuwe paden en laten sporen na.

Sleurkunst experimenteert met exposities en speelt met het concept van de ‘whitecube’. De kunstenaars presenteren hun werk op voor kunst ongebruikelijke plekken en in voor kunst onconventionele ruimtes. Het publiek is daardoor niet voorbereid op een ontmoeting met kunst waardoor er onverwachte situaties en ervaringen ontstaan. Ook mensen die niet naar een museum of galerie gaan, komen zo in aanraking met kunst.

Sleurkunstenaars zijn geïnteresseerd in de rol en beleving van het publiek. Zij onderzoeken de verbindingen die gaandeweg ontstaan en observeren het spanningsveld tussen kunst en locatie, kunst en publiek, kunst en vermaak, kunst en presentatie.

Sleurkunst is altijd in beweging, zoals een rizoom (een wortelstok) al voortwoekerend groeit, verbindingen maakt en nieuwe ingangen biedt. Rizoom en het door Gilles Deleuze en Félix Guattari geïntroduceerde nomadisch denken zijn metaforen voor Sleurkunst. Deze denk- en werkwijze gaat uit van meerdere in- en uitgangen in een systeem, er is geen hiërarchie, alle ingangen zijn even goed. Nomadisch denken nodigt daarom uit tot intuïtief handelen, los van dé betekenis.

Rizoom en nomadisch denken bieden een inspirerend, beeldend uitgangspunt voor Sleurkunst en zijn tegelijkertijd ook een manier van werken die nieuwe locaties, met nieuw publiek en dus nieuwe verbindingen, observaties en ontmoetingen brengt: Sleurkunst groeit en beweegt, vertakt en verbindt!